olumsuz cümleler

Olay geçmişte meydana geldiği için olumsuz yapmak için “did” yardımcı fiili kullanılır. “did” yardımcı fiili kullanıldığı içinde “used” fiilindeki (ed) eki kaldırılır.

1)When I was a child I didn’t use to behave naughtily.
Ben çocukken yaramazlık yapmazdım.


2)There didn’t use to be any tree on this hill.
Bu tepede hiç ağaç yoktu.

3)There didn’t use to be any computer thirty years ago.

4)Fifteen years ago students didn’t use to go to internet cafe to study their lessons.

5)There didn’t use to be any traffic problem in Istanbul twenty years ago.

6)He didn’t use to smoke last year.
Geçen yıl sigara içmiyordu.

7)There didn’t use to be any bedsteads in my village when I became a primary school teacher, but now there is one or two bedsteads in every house.
İlkokul öğretmeni olduğumda köyümde hiç karyola yoktu, fakat şimdi her evde bir iki karyola var.

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !